• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon

© 2019 by Nikola Gajdošová 

Na otázku kto som sa dá vždy odpovedať rôzne. Rada spomeniem len jednu vec, ktorej sa práve venujem, pretože ako vykresliť o sebe komplexný a dostatočný obraz? Iba by som sa zamotala. Preto radšej odpoviem na pár otázok a nechám vám možnosť ísť so mnou na kávu, kde sa môžete o mne dozvedieť  viac. 

Čomu sa venujem?
Vo voľnom čase umeniu a myšlienkam, avšak väčšinu svojho voľného času venujem nápadom.
Či už ide o mentorovanie študentov, projekty s pozitívnym dopadom na spoločnosť alebo zapálenie ľudí pre dobrú myšlienku
V práci zase investigatínej žurnalistike, kde môžem projekty vymýšľať a realizovať. Tak sa mi otvárajú možnosti prepájať tradičnú žurnalistiku s inováciami v technológiách. Alebo udržateľným dizajnom a pripravovaniu našej spoločnosti na nové, skutočne ekologické materiály. V obidvoch joboch sa môžem venovať aplikácii moderných technológií do našich životov už dnes. 
Viac o všetkých mojich rolách sa dozviete na bit.ly/NikiG-linkedin.

Čo mi chýba ku šťastiu?
Kvalitné vzdelanie s kvalitnými profesormi a možnosťou študovať to, čo naozaj chcem. U
niverzita, kde si musím vybrať jeden rigidný smer v ktorom budem niekoľko najbližších rokov, nikdy nebola možnosť pre mňa. Správna univerzita pre mňa, je miesto, kde nemusím “brať ohľad” na študijné odbory a New York University mi presne toto ponúka. Nielenže môžem mať počas môjho štúdia interdisciplinárne zameranie (technológie a humanitné vedy), ale môžem mať skúsenosť z krajín sveta, ktoré sú so Slovenskom vo veľkom kontraste akými sú Čína a USA. 
Ak o túto možnosť prídem, zostanem na Slovensku a je možné, že už nikdy nezískam to, čo mám dnes pred sebou. Pomôžte mi začať, aby som sa mohla vrátiť a robiť veci ešte lepšie než doteraz.  

Prečo Čína?
Áno, mohla som sa rozhodnúť pre UK alobo EUBA, no verím, že je dôležité porozumieť budúcim výzvam. Jedine tak ich vieme prekonať dobre ako jednotlivci či ako spoločnosť. Je to práve Čína, ktorá pre nás Európanov stále ostáva záhadou a tak málo jej rozumieme. Zároveň, ak chceme ako Slovensko, ako súčasť EÚ byť dobrou konkurenciou v otázkach technológií, etiky a inovácií, musíme mať na to ľudí. 

Čo idem študovať?
Mojím zameraním budú technológie a humanitné vedy. Nie, nepôjdem spájkovať počítačové dosky, ale budem sa učiť o ekosystéme technológií ktoré nevidíme a ich vplyvu na politiku a naše rozhodnutia na individuálnej úrovni.

Čo očakávam od univerzity?
Čas a miesto na kvalitné vzdelávanie sa a budovanie seba samej, s inšpiratívnymi profesormi a komunitou like-minded rovesníkov. Zároveň aj ťažkosti a výzvu, pri snahe o pochopenie iného kontextu a začlenenie sa do neho. Otázka, ktorá ma bude sprevádzať je, či vieme stavať medzisebou mosty a čo to pre nás znamená.
Už dlhšie totiž vnímam, že som narazila na akýsi strop. Kariérne sa ďalej moc neposuniem, pretože som buď moc mladá alebo na to nemám kompetenciu. Zažívam preto potrebu prehĺbiť svoje vedomosti a získať odbornosť.

Prečo robím crowdfundingovú kampaň?
Počas posledných dní sa stretávam s otázkou, či som žiadala peniaze od rôznych nadácií, ktoré štúdium podporujú. Posledný rok som sa presne tomuto venovala. Preto som na školu nenastúpila už minulý september, aj keď som bola prijatá. Svoj rok som strávila tým, že som písala jednotlivcom z firiem (ako napr. DELL, Andrej Kiska ml., Eset atď.), či organizáciám ako Saia, Fullbright a pod., či nemajú podpornú schému na štúdium 1. ročníka na bakalára. Odpoveď je nie. Všetky štipendiá a granty na Slovensku začínajú až od 2. ročníka. 

Čo plánujem s touto školou robiť keď sa vrátim?
Už som vám hovorila čomu sa venujem? To plánujem aj počas štúdia a po návrate späť na Slovensko. Chcem, aby sme ako slováci dokázali naskočiť na vlnu progresívnych technológií a systémov. Takže či už sa budem venovať ekologickým dizajnom, investigatívnej žurnalistike založenej na dátach alebo zefektívneniu infraštruktúry na krajskej či národnej úrovni, budete o mne vedieť. :)

Ak by vás zaujímalo ešte niečo málo o mne, pozrite si môj talk z LEAF Summit 2017, kde vysvetľujem ako som sa stala, tým kým dnes som.